Franse taal

Frans ( Frans [fʁɑ̃sɛ] of langue française [lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛːz] ) is een Romaanse taal van de Indo-Europese familie . Het stamt af van het vulgaire Latijn van het Romeinse Rijk , net als alle Romaanse talen. Frans evolueerde van Gallo-Romaans , het Latijn dat in Gallië wordtgesproken, en meer specifiek in Noord-Gallië. Zijn naaste verwanten zijn de andere langues d'oïl - talen die historisch gesproken werden in Noord- Frankrijk en in Zuid- België , die het Frans ( Francien ) grotendeels heeft verdrongen. Frans werd ook beïnvloed door inheemse Keltische talen van Noord-Romeins Gallië zoalsGallia Belgica en door de ( Germaanse ) Frankische taal van de post-Romeinse Frankische indringers. Tegenwoordig zijn er, als gevolg van de overzeese expansie van Frankrijk in het verleden , tal van in het Frans gebaseerde creoolse talen , met name het Haïtiaans Creools . Een Franstalige persoon of natie kan zowel in het Engels als in het Frans Franstalig worden genoemd .

Frans
frans
Uitspraak [fʁɑ̃sɛ]
Regio Ontstaan ​​in Frankrijk , nu wereldwijd, vooral Frankrijk, Canada, België, Zwitserland, Noord-Afrika en West-Afrika (distributiekaarten hieronder)
etniciteit Franse mensen
Moedertaalsprekers
76,8 miljoen wereldwijd
Naar schatting 274 miljoen Franstaligen ( L1 plus L2 ; 2014) [1] [2]
vroege vormen
Latijn ( Frans alfabet )
Frans Braille
Gesigneerd Frans
(français signé)
Officiële status
Officiële taal in

Gereguleerd door Académie Française (Franse Academie) (Frankrijk)
Office québécois de la langue française (Quebec Board of the French Language) (Quebec)
Taalcodes
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ISO 639-3 fra
Glottolog stan1290
Linguasphere 51-AAA-i
LaFrancophonie2021.png
  Regio's waar Frans de voertaal is
  Regio's waar het een officiële taal is, maar geen moedertaal van de meerderheid
  Regio's waar het een tweede taal is
  Regio's waar het een minderheidstaal is
Dit artikel bevat IPA- fonetische symbolen. Zonder de juiste ondersteuning voor weergave ziet u mogelijk vraagtekens, vakjes of andere symbolen in plaats van Unicode- tekens. Zie Help:IPA voor een inleidende gids over IPA-symbolen .
Een Franstalige, opgenomen in België .

Frans is een officiële taal in 29 landen op meerdere continenten, [4] waarvan de meeste lid zijn van de Organization internationale de la Francophonie (OIF), de gemeenschap van 84 landen die het officiële gebruik of onderricht van het Frans delen. Frans is ook een van de zes officiële talen die in de Verenigde Naties worden gebruikt . [5] Het wordt als eerste taal gesproken (in afnemende volgorde van het aantal sprekers) in Frankrijk; de Democratische Republiek Congo ; Algerije ; Marokko ; Canada ( provincies van Quebec , Ontario en New Brunswick evenals andere Franstalige regio's ); Kameroen; België ( Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); Ivoorkust ; Tunesië ; West- Zwitserland ( Romandië - alle of een deel van de kantons Bern , Fribourg , Genève , Jura , Neuchâtel , Vaud , Wallis ); Monaco ; delen van Luxemburg ; delen van de Verenigde Staten (de staten Louisiana , Maine , New Hampshire en Vermont ); noordwestelijk Italië (autonome regio van Valle d'Aosta ); en verschillende gemeenschappen elders. [6]

In 2015 woonde ongeveer 40% van de Franstalige bevolking (inclusief L2 en gedeeltelijke sprekers) in Europa , 35% in Afrika bezuiden de Sahara , 15% in Noord-Afrika en het Midden-Oosten , 8% in Amerika en 1% in Azië en Oceanië . [7] Frans is de tweede meest gesproken moedertaal in de Europese Unie . [8] Van de Europeanen die een andere moedertaal spreken, kan ongeveer een vijfde Frans als tweede taal spreken. [9] Frans is de tweede meest onderwezen vreemde taal in de EU. Alle instellingen van de EU gebruiken Frans als werktaal, samen met Engels en Duits; in bepaalde instellingen is Frans de enige werktaal (bv. bij het Hof van Justitie van de Europese Unie ). [10] Frans is ook de 18e meest gesproken taal ter wereld, de 6e meest gesproken taal volgens het totale aantal sprekers en de tweede of derde meest bestudeerde taal wereldwijd (met ongeveer 120 miljoen huidige leerlingen). [11] Als gevolg van het Franse en Belgische kolonialisme vanaf de 16e eeuw werd het Frans geïntroduceerd in nieuwe gebieden in Amerika, Afrika en Azië. De meeste tweedetaalsprekers wonen in Franstalig Afrika , met name Gabon , Algerije , Marokko , Tunesië , Mauritius , Senegal en Ivoorkust . [12]

Frans heeft naar schatting ongeveer 76 miljoen moedertaalsprekers; dagelijks ongeveer 235 miljoen, vloeiende sprekers; [13] [1] [14] en nog eens 77-110 miljoen secundaire sprekers die het als tweede taal spreken in verschillende mate van vaardigheid, voornamelijk in Afrika. [15] Volgens de OIF zijn wereldwijd ongeveer 300 miljoen mensen "in staat de taal te spreken", [16] zonder de criteria voor deze schatting te specificeren of wie deze omvat. [2] Volgens een demografische projectie onder leiding van de Université Laval en de Réseau Démographie de l'Agence universitaire de la Francophonie zal het totale aantal Franstaligen in 2025 ongeveer 500 miljoen bedragen en tegen 2050 650 miljoen. [17] OIF-ramingen 700 miljoen tegen 2050, waarvan 80% in Afrika. [7]

Frans heeft een lange geschiedenis als internationale taal van literatuur en wetenschappelijke normen en is een primaire of tweede taal van vele internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, de Europese Unie , de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie , de Wereldhandelsorganisatie , het Internationaal Olympisch Comité , en het Internationale Comité van het Rode Kruis . In 2011 rangschikte Bloomberg Businessweek Frans als de derde meest bruikbare taal voor zaken, na Engels en Standaard Mandarijn Chinees . [18]

Frans is een Romaanse taal (wat betekent dat het voornamelijk afstamt van het vulgair Latijn ) dat is voortgekomen uit de Gallo-Romaanse dialecten die in Noord-Frankrijk worden gesproken. De vroege vormen van de taal omvatten Oudfrans en Middelfrans.

Vulgair Latijn in Gallia

Door de Romeinse overheersing werd het Latijn geleidelijk overgenomen door de inwoners van Gallië, en naarmate de taal door de gewone mensen werd geleerd, ontwikkelde het een duidelijk lokaal karakter, met grammaticale verschillen met het Latijn zoals elders gesproken, waarvan sommige worden bevestigd op graffiti. [19] Deze lokale variëteit evolueerde tot de Gallo-Romaanse talen, waaronder het Frans en zijn naaste verwanten, zoals Arpitan .

De evolutie van het Latijn in Gallië werd gevormd door zijn coëxistentie gedurende meer dan een half millennium naast de inheemse Keltische Gallische taal , die pas aan het einde van de 6e eeuw, lang na de val van het West-Romeinse rijk, uitstierf . [20] De bevolking bleef voor 90% inheems van oorsprong; [21] [22] de romaniserende klasse was de lokale inheemse elite (niet de Romeinse kolonisten), wiens kinderen Latijn leerden op Romeinse scholen. Ten tijde van de ineenstorting van het rijk had deze lokale elite het Gallisch langzaamaan volledig in de steek gelaten, maar de plattelandsbevolking en de lagere klasse bleven Gallische sprekers die soms ook Latijn of Grieks konden spreken. [23] De laatste taalverschuiving van Gallisch naar vulgair Latijn onder de plattelandsbevolking en de lagere klassen vond later plaats, toen zowel zij als de inkomende Frankische heerser/militaire klasse de Gallo-Romeinse vulgaire Latijnse toespraak van de stedelijke intellectuele elite overnamen. [23]

De Gallische taal overleefde waarschijnlijk in de 6e eeuw in Frankrijk, ondanks een aanzienlijke romanisering . [20] samenleven met Latijn, Gallische meegeholpen om de Volkslatijn dialecten die zich ontwikkelde in het Frans [23] [20] bijdragen leenwoorden en calques (inclusief oui , [24] het woord voor "ja"), [25] geluid verandert gevormd door Gallische invloed, [26] [27] [28] en invloeden in vervoeging en woordvolgorde. [25] [29] [19] Recente computationele studies suggereren dat vroege geslachtsveranderingen mogelijk zijn gemotiveerd door het geslacht van het overeenkomstige woord in het Gallisch. [30]

Het geschatte aantal Franse woorden die kunnen worden toegeschreven aan Gaulish wordt geplaatst bij 154 door Petit Robert , [31] die vaak wordt gezien als representeren gestandaardiseerde Frans, terwijl als niet-standaard dialecten zijn opgenomen, het aantal toe tot 240. [32 ] Bekende Gallische leningen zijn scheef in de richting van bepaalde semantische velden, zoals het plantenleven ( chêne , bille , enz.), Dieren ( mouton , enz.), de natuur ( boue , enz.), huishoudelijke activiteiten (bijv. Berceau ), landbouw en landelijke eenheden van maatregel ( arpent , lieue , borne , boisseau ), wapens, [33] en producten die regionaal worden verhandeld in plaats van verder weg. [34] Deze semantische verdeling is toegeschreven aan boeren die de laatsten waren die Gallisch vasthielden. [34] [33]

Oud Frans

Het begin van het Frans in Gallië werd sterk beïnvloed door Germaanse invasies in het land. Deze invasies hadden de grootste impact op het noordelijke deel van het land en op de taal daar. [35] Er begon een taalkloof over het land te groeien. De bevolking in het noorden sprak langue d'oïl terwijl de bevolking in het zuiden langue d'oc sprak . [35] Langue d'oïl groeide uit tot wat bekend staat als Oudfrans. De periode van het Oudfrans strekte zich uit tussen de 8e en 14e eeuw. Het oude Frans deelde veel kenmerken met het Latijn. Het Oudfrans maakte bijvoorbeeld gebruik van verschillende mogelijke woordvolgorden, net als het Latijn, omdat het een naamvalsysteem had dat het verschil tussen nominatieve onderwerpen en schuine niet-subjecten behield . [36] De periode wordt gekenmerkt door een zware superstrate- invloed van de Germaanse Frankische taal , die niet-uitputtend het gebruik in de hogere klassen en hogere registers van V2-woordvolgorde omvatte , [37] een groot percentage van de woordenschat (nu op ongeveer 15% van de moderne Franse woordenschat [38] ), inclusief het onpersoonlijke enkelvoud op (een calque van de Germaanse man ), en de naam van de taal zelf.

Tot de latere stadia handhaafde het Oudfrans , naast het Oud-Occitaans, een overblijfsel van het oude nominale naamvalsysteem van het Latijn, langer dan de meeste andere Romaanse talen (met de opmerkelijke uitzondering van het Roemeens, dat momenteel nog steeds een naamvalsonderscheid in stand houdt), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een schuin geval en een nominatief geval. De fonologie werd gekenmerkt door een zware syllabische klemtoon, wat leidde tot de opkomst van verschillende gecompliceerde tweeklanken zoals -eau die later zou worden genivelleerd tot monoftongen. [ citaat nodig ]

Het vroegste bewijs van wat oud-Frans werd, is te zien in de eden van Straatsburg en de reeks van Saint Eulalia , terwijl de oud-Franse literatuur begon te worden geproduceerd in de elfde eeuw, met grote vroege werken die vaak gericht waren op het leven van heiligen (zoals de Vie de Saint Alexis ), of oorlogen en koninklijke hoven, met name het Chanson de Roland , epische cycli gericht op koning Arthur en zijn hofhouding , evenals een cyclus gericht op Willem van Oranje . [ citaat nodig ]

Middel Frans

Binnen het Oudfrans ontstonden veel dialecten, maar het Francien- dialect is er een dat niet alleen voortduurde, maar ook bloeide tijdens de Middelfranse periode (14e-17e eeuw). [35] Het moderne Frans is voortgekomen uit dit Francien-dialect. [35] Grammaticaal, tijdens de periode van het Middelfrans, gingen de verbuigingen van zelfstandige naamwoorden verloren en begonnen er gestandaardiseerde regels te komen. Robert Estienne publiceerde het eerste Latijns-Franse woordenboek, dat informatie bevatte over fonetiek, etymologie en grammatica. [39] Politiek gezien noemde de ordonnantie van Villers-Cotterêts (1539) Frans de taal van de wet.

Modern Frans

In de 17e eeuw verving het Frans het Latijn als de belangrijkste taal van diplomatie en internationale betrekkingen ( lingua franca ). Het behield deze rol tot ongeveer het midden van de 20e eeuw, toen het werd vervangen door het Engels toen de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog de dominante wereldmacht werden . [40] [41] Stanley Meisler van de Los Angeles Times zei dat het feit dat het Verdrag van Versailles zowel in het Engels als in het Frans was geschreven, de "eerste diplomatieke klap" tegen de taal was. [42]

Tijdens het Grand Siècle (17e eeuw) genoot Frankrijk, onder het bewind van machtige leiders zoals kardinaal Richelieu en Lodewijk XIV , een periode van welvaart en bekendheid onder de Europese naties. Richelieu richtte de Académie française op om de Franse taal te beschermen. Tegen het begin van de 19e eeuw was het Parijse Frans de primaire taal van de aristocratie in Frankrijk geworden.

Tegen het begin van de 19e eeuw begon de Franse regering een beleid te voeren met als einddoel de uitroeiing van de vele minderheden en regionale talen ( patois ) die in Frankrijk worden gesproken. Dit begon in 1794 met Henri Grégoire 's "Verslag over de noodzaak en de middelen om de patois te vernietigen en het gebruik van de Franse taal universeel te maken". Toen het openbaar onderwijs verplicht werd gesteld , werd alleen Frans onderwezen en werd het gebruik van elke andere (patois)taal bestraft. De doelstellingen van het openbare schoolsysteem werden vooral duidelijk gemaakt aan de Franstalige leraren die werden gestuurd om les te geven aan studenten in regio's zoals Occitanië en Bretagne . Aanwijzingen gegeven door een Franse ambtenaar om docenten in het departement van de Finistère , in het westen van Bretagne , onder meer de volgende: "En vergeet niet, heren: dat je je positie gegeven om de Bretonse taal te doden". [43] De prefect van Basses-Pyrénées in Frans Baskenland schreef in 1846: "Onze scholen in Baskenland zijn in het bijzonder bedoeld om de Baskische taal te vervangen door Frans..." [43] Studenten werd geleerd dat hun voorouderlijke talen waren inferieur en ze zouden zich voor hen moeten schamen; dit proces stond in het Occitaans sprekende gebied bekend als Vergonha .

Europa

Kennis van het Frans in de Europese Unie en kandidaat-lidstaten [44]

Gesproken door 19,71% van de bevolking van de Europese Unie, is Frans de derde meest gesproken taal in de EU, na Engels en Duits en de tweede meest onderwezen taal na Engels. [8] [45]

Volgens de Franse grondwet is Frans sinds 1992 de officiële taal van de Republiek [46], hoewel de verordening van Villers-Cotterêts het in 1539 verplicht stelde voor juridische documenten. Frankrijk verplicht het gebruik van het Frans in officiële overheidspublicaties, openbaar onderwijs behalve in specifieke gevallen, en juridische contracten; advertenties moeten een vertaling van vreemde woorden bevatten.

In België is Frans een officiële taal op federaal niveau, samen met Nederlands en Duits. Op regionaal niveau is Frans de enige officiële taal van Wallonië (met uitzondering van een deel van de Oostkantons , die Duitstalig zijn ) en een van de twee officiële talen — samen met het Nederlands — van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , waar het gesproken door de meerderheid van de bevolking (ongeveer 80%), vaak als hun primaire taal. [47]

Frans is een van de vier officiële talen van Zwitserland , samen met Duits, Italiaans en Reto-Romaans , en wordt gesproken in het westelijke deel van Zwitserland, Romandië genaamd , waarvan Genève de grootste stad is. De taalafdelingen in Zwitserland vallen niet samen met politieke onderverdelingen, en sommige kantons hebben een tweetalige status: bijvoorbeeld steden zoals Biel/Bienne en kantons zoals Wallis , Fribourg en Bern . Frans is de moedertaal van ongeveer 23% van de Zwitserse bevolking en wordt gesproken door 50% [48] van de bevolking.

Samen met Luxemburgs en Duits is Frans een van de drie officiële talen van Luxemburg , waar het over het algemeen de voorkeurstaal is van zowel het bedrijfsleven als van de verschillende overheidsdiensten. Het is ook de officiële taal van Monaco .

Op regionaal niveau wordt Frans erkend als officiële taal in de regio van de Valle d'Aosta in Italië, waar het de eerste taal is van ongeveer 30% van de bevolking, terwijl Franse dialecten nog steeds worden gesproken door minderheden op de Kanaaleilanden . Het wordt ook gesproken in Andorra en is de voertaal na het Catalaans in El Pas de la Casa . De taal wordt onderwezen als de primaire tweede taal in het Duitse land van Saarland , met Franse onderwezen uit de pre-school en meer dan 43% van de burgers in staat om Frans te spreken. [49] [50]

Verspreiding van moedertaalsprekers Frans in 6 landen in 2021.

Afrika

  Landen die gewoonlijk worden beschouwd als onderdeel van Franstalig Afrika.
Hun bevolking was 442,1 miljoen in 2020, [51] en er wordt voorspeld dat het in 2050 tussen 845 miljoen [52] en 891 miljoen [53] zal bedragen .
  Landen die soms als Franstalig Afrika worden beschouwd
  Landen die niet Franstalig zijn, maar wel leden of waarnemers zijn van de OIF

De meerderheid van de Franstalige wereldbevolking woont in Afrika. Volgens een schatting van 2018 van de Organization Internationale de la Francophonie kunnen naar schatting 141 miljoen Afrikaanse mensen, verspreid over 34 landen en gebieden [Noot 1] Frans spreken als eerste of tweede taal . [54] [55] Dit aantal omvat niet de mensen die in niet-Franstalige Afrikaanse landen wonen en Frans als vreemde taal hebben geleerd. Door de opkomst van het Frans in Afrika, zal de totale Franstalige bevolking wereldwijd naar verwachting in 2050 700 miljoen mensen bereiken. [56] Frans is de snelst groeiende taal op het continent (in termen van officiële of vreemde talen). [57] [58] Frans is meestal een tweede taal in Afrika, maar het is een eerste taal geworden in sommige stedelijke gebieden, zoals de regio van Abidjan , Ivoorkust [59] en in Libreville , Gabon. [60] Er is geen enkel Afrikaans Frans , maar meerdere vormen die uiteenliepen door contact met verschillende inheemse Afrikaanse talen . [61]

Sub-Sahara Afrika is de regio waar de Franse taal het meest waarschijnlijk zal groeien, vanwege de uitbreiding van het onderwijs en de snelle bevolkingsgroei. [62] Het is ook waar de taal de laatste jaren het meest geëvolueerd is. [63] [64] Sommige volkstaalvormen van het Frans in Afrika kunnen moeilijk te begrijpen zijn voor Franstaligen uit andere landen, [65] maar de geschreven vormen van de taal zijn zeer nauw verwant aan die van de rest van de Franstalige wereld.

Amerika

Franse taaldistributie in Canada
  Regio's waar Frans de voertaal is
  Regio's waar Frans een officiële taal is, maar geen moedertaal van de meerderheid
De "arrêt"-tekens (Frans voor "stop") worden gebruikt in Canada, terwijl de Engelse stop, die ook een geldig Frans woord is, wordt gebruikt in Frankrijk en andere Franstalige landen en regio's.

Frans is de tweede meest voorkomende taal in Canada, na Engels, en beide zijn officiële talen op federaal niveau. Het is de eerste taal van 9,5 miljoen mensen of 29% en de tweede taal voor 2,07 miljoen of 6% van de gehele bevolking van Canada. [14] Frans is de enige officiële taal in de provincie Quebec en is de moedertaal voor zo'n 7 miljoen mensen, of bijna 80% (volkstelling van 2006) van de provincie. Ongeveer 95% van de inwoners van Quebec spreekt Frans als hun eerste of tweede taal, en voor sommigen als hun derde taal. Quebec is ook de thuisbasis van de stad Montreal , de op vier na grootste Franstalige stad ter wereld, gemeten naar het aantal eerstetaligen. [66] New Brunswick en Manitoba zijn de enige officieel tweetalige provincies, hoewel volledige tweetaligheid alleen wordt toegepast in New Brunswick, waar ongeveer een derde van de bevolking Franstalig is. Frans is ook een officiële taal van alle gebieden ( Northwest Territories , Nunavut en Yukon ). Van de drie heeft Yukon de meeste Franstaligen, iets minder dan 4% van de bevolking. [67] Bovendien, hoewel Frans geen officiële taal is in Ontario , zorgt de French Language Services Act ervoor dat provinciale diensten beschikbaar zijn in de taal. De wet is van toepassing op gebieden van de provincie waar aanzienlijke Franstalige gemeenschappen zijn, namelijk Oost-Ontario en Noord-Ontario . Elders zijn omvangrijke Franstalige minderheden te vinden in het zuiden van Manitoba, Nova Scotia , Prince Edward Island en het Port-au-Port-schiereiland in Newfoundland en Labrador, waar historisch het unieke Franse dialect van Newfoundland werd gesproken. In alle andere provincies zijn er kleinere groepen Franstaligen. De Ontario-stad Ottawa , de Canadese hoofdstad, is ook in feite tweetalig, omdat het een grote populatie van federale overheidsmedewerkers heeft, die diensten in zowel het Frans als het Engels moeten aanbieden, en aan de overkant van een rivier van Quebec, tegenover de grote stad van Gatineau waarmee het één grootstedelijk gebied vormt. [ citaat nodig ]

De Franse taal verspreidde zich in de Verenigde Staten. Provincies die in lichterroze zijn gemarkeerd, zijn die waar 6-12% van de bevolking thuis Frans spreekt; medium roze, 12-18%; donkerder roze, meer dan 18%. Frans-gebaseerde creooltalen zijn niet inbegrepen.

Volgens het United States Census Bureau (2011) is Frans de vierde [68] meest gesproken taal in de Verenigde Staten na Engels, Spaans en Chinees, wanneer alle vormen van Frans samen worden beschouwd en alle dialecten van het Chinees op dezelfde manier worden gecombineerd . Frans blijft de tweede meest gesproken taal in de staten Louisiana , Maine , Vermont en New Hampshire . Louisiana is de thuisbasis van vele verschillende dialecten, gezamenlijk bekend als Louisiana French . Volgens de volkstelling van 2000 in de Verenigde Staten zijn er meer dan 194.000 mensen in Louisiana die thuis Frans spreken, de meeste van elke staat als Creools Frans wordt uitgesloten. [69] New England Frans , in wezen een variant van Canadees Frans , wordt gesproken in delen van New England . Missouri Frans werd van oudsher gesproken in Missouri en Illinois (voorheen bekend als Upper Louisiana ), maar is tegenwoordig bijna uitgestorven. [70] Fransen overleefden ook in geïsoleerde gebieden langs de Golfkust van wat voorheen Frans Neder-Louisiana was , zoals Mon Louis Island , Alabama en DeLisle, Mississippi (de laatste werd pas in de jaren negentig door taalkundigen ontdekt), maar deze variëteiten worden ernstig bedreigd of vermoedelijk uitgestorven.

Frans is een van de twee officiële talen van Haïti. Het is de belangrijkste taal voor schrijven, schoolonderwijs en administratief gebruik. Het wordt gesproken door alle hoogopgeleide Haïtianen en wordt gebruikt in het bedrijfsleven. Het wordt ook gebruikt voor ceremoniële evenementen zoals bruiloften, diploma-uitreikingen en kerkmissen. Ongeveer 70-80% van de bevolking van het land heeft Haïtiaans Creools als hun eerste taal; de rest spreekt Frans als eerste taal. De tweede officiële taal is het recentelijk gestandaardiseerde Haïtiaans Creools , dat vrijwel de gehele bevolking van Haïti spreekt. Haïtiaans Creools is een van de in Frankrijk gebaseerde creooltalen , die het grootste deel van zijn vocabulaire uit het Frans haalt, met invloeden uit West-Afrikaanse talen, evenals verschillende Europese talen. Haïtiaans Creools is nauw verwant aan Louisiana Creools en het creools van de Kleine Antillen . [71]

Frans is de officiële taal van zowel Frans-Guyana op het Zuid-Amerikaanse continent [72] als van Saint Pierre en Miquelon , [73] een archipel voor de kust van Newfoundland in Noord-Amerika.

Gebieden van Franse kolonisatie

Azië

Zuid Azie

Frans werd gesproken in Frans India en is nog steeds een van de officiële talen van Puducherry . [74]

Zuid-Oost Azië

Frans was de officiële taal van de kolonie Frans Indochina , bestaande uit het hedendaagse Vietnam , Laos en Cambodja . Het blijft een administratieve taal in Laos en Cambodja, hoewel de invloed ervan de laatste jaren is afgenomen. [75] In het koloniale Vietnam sprak de elite voornamelijk Frans, terwijl veel bedienden die in Franse huishoudens werkten een Franse pidgin spraken die bekend staat als " Tây Bồi " (nu uitgestorven). Nadat de Franse overheersing was geëindigd, bleef Zuid-Vietnam Frans gebruiken in administratie, onderwijs en handel. [76] Sinds de val van Saigon en de opening van een verenigde Vietnamese economie, is het Frans geleidelijk verdrongen als de belangrijkste vreemde taal bij uitstek door het Engels. Het Frans handhaaft niettemin zijn koloniale erfenis doordat het als tweede taal wordt gesproken door de ouderen en de elite. Het wordt momenteel nieuw leven ingeblazen in het hoger onderwijs en het blijft een diplomatieke taal in Vietnam. Alle drie de landen zijn officieel lid van de OIF. [77]

West-Azië

Libanon
Town teken in Standaard Arabisch en het Frans bij de ingang van Rechmaya in Libanon.

Libanon , een voormalig Frans mandaatgebied , wijst Arabisch aan als de enige officiële taal, terwijl een speciale wet gevallen regelt waarin Frans in het openbaar mag worden gebruikt. Artikel 11 van de grondwet van Libanon stelt dat "Arabisch de officiële landstaal is. Een wet bepaalt in welke gevallen de Franse taal moet worden gebruikt". [78] De Franse taal in Libanon is een wijdverbreide tweede taal onder het Libanese volk en wordt op veel scholen onderwezen, samen met Arabisch en Engels. Frans wordt gebruikt op Libanese pondbankbiljetten , op verkeersborden, op Libanese kentekenplaten en op officiële gebouwen (naast Arabisch).

Tegenwoordig zijn Frans en Engels secundaire talen van Libanon , met ongeveer 40% van de bevolking Franstalig en 40% Engelstalig. [79] Het gebruik van het Engels neemt toe in de zakelijke en media-omgeving. Van de ongeveer 900.000 studenten zijn er ongeveer 500.000 ingeschreven in Franstalige scholen, openbare of particuliere, waar het onderwijs in wiskunde en wetenschappelijke vakken in het Frans wordt gegeven. [80] Het werkelijke gebruik van het Frans varieert afhankelijk van de regio en de sociale status. Een derde van de middelbare scholieren die in het Frans zijn opgeleid, gaat hoger onderwijs volgen in Engelstalige instellingen. Engels is de taal van zaken en communicatie, waarbij Frans een element van sociaal onderscheid is, gekozen vanwege zijn emotionele waarde. [81]

Israël

Een belangrijke Franstalige gemeenschap is ook aanwezig in Israël, voornamelijk onder de gemeenschappen van Franse joden in Israël , Marokkaanse joden in Israël en Libanese joden . Veel middelbare scholen bieden Frans als vreemde taal aan.

Verenigde Arabische Emiraten en Qatar

De VAE heeft de status in de Organization internationale de la Francophonie als een waarnemersstaat en Qatar heeft de status in de organisatie als een geassocieerde staat. In beide landen wordt Frans echter niet gesproken door bijna de algemene bevolking of door migrerende werknemers, maar door een kleine minderheid van degenen die in Franstalige landen investeren of andere financiële of familiebanden hebben. Hun intrede als waarnemer en geassocieerde staten in de organisatie werd goed geholpen door hun investeringen in de Organisatie en Frankrijk zelf. [82] De status van een land als waarnemer in de Organization internationale de la Francophonie geeft het land het recht om vertegenwoordigers naar de vergaderingen van de organisatie te sturen en formele verzoeken in te dienen bij de organisatie, maar zij hebben geen stemrecht binnen de OIF. [83] De status van een land als geassocieerde staat geeft een land ook geen stemrecht, maar geassocieerde staten kunnen organisatiekwesties bespreken en herzien. [84]

Oceanië en Australazië

Een bankbiljet van 500 CFP-frank (4,20 €; 5,00 USD), gebruikt in Frans-Polynesië , Nieuw-Caledonië en Wallis en Futuna .

Frans is een officiële taal van de Pacifische eilandnatie Vanuatu , waar naar schatting 31% van de bevolking het in 2018 sprak. [54] In de Franse speciale gemeenschap van Nieuw-Caledonië kan 97% van de bevolking spreken, lezen en schrijven Frans [85] terwijl in Frans-Polynesië dit cijfer 95% is, [86] en in de Franse gemeenschap van Wallis en Futuna is het 84%. [87]

In Frans-Polynesië en in mindere mate Wallis en Futuna, waar mondelinge en schriftelijke kennis van de Franse taal bijna universeel is geworden (respectievelijk 95% en 84%), heeft het Frans steeds meer de neiging om de inheemse Polynesische talen te verdringen als de meest gesproken taal op huis. In Frans-Polynesië steeg het percentage van de bevolking dat aangaf dat Frans de taal was die ze thuis het meest gebruiken, van 67% bij de telling van 2007 tot 74% bij de telling van 2017. [88] [86] In Wallis en Futuna steeg het percentage van de bevolking dat aangaf dat Frans de taal was die ze thuis het meest gebruiken, van 10% bij de telling van 2008 tot 13% bij de telling van 2018. [87] [89]

Toekomst

De toekomst van de Franse taal wordt vaak in het nieuws besproken. In 2014 documenteerde The New York Times bijvoorbeeld een toename van het onderwijzen van Frans in New York, vooral in tweetalige programma's van het K-12 waar Spaans en Mandarijn de enige tweedetaalopties zijn die populairder zijn dan Frans. [90] In een studie die in maart 2014 door Forbes werd gepubliceerd , zei de investeringsbank Natixis dat Frans tegen 2050 de meest gesproken taal ter wereld zou kunnen worden. Het merkte op dat het Frans zich verspreidt in gebieden waar de bevolking snel toeneemt, vooral in sub-Sahara. Afrika. [91]

In de Europese Unie was Frans ooit de dominante taal binnen alle instellingen tot de jaren negentig. Na verschillende uitbreidingen van de EU (1995, 2004), verloor het Frans aanzienlijk terrein ten gunste van het Engels, dat in de meeste EU-landen meer wordt gesproken en onderwezen. Frans blijft momenteel een van de drie werktalen, of "proceduretalen", van de EU, samen met Engels en Duits. Het is de tweede meest gebruikte taal binnen de EU-instellingen na het Engels, maar blijft de voorkeurstaal van bepaalde instellingen of administraties zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie , waar het de enige interne werktaal is, of het directoraat-generaal voor Landbouw . Sinds 2016 heeft de Brexit de discussie weer aangewakkerd over de vraag of het Frans weer een grotere rol moet gaan spelen binnen de instellingen van de Europese Unie. [92]

Variaties van de Franse taal in de wereld

Frans is een toonaangevende wereldtaal en wordt aan universiteiten over de hele wereld onderwezen en is een van 's werelds meest invloedrijke talen vanwege het brede gebruik in de wereld van journalistiek, jurisprudentie , onderwijs en diplomatie. [93] In de diplomatie is Frans een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties (en een van de enige twee werktalen van het VN-secretariaat [94] ), een van de twintig officiële en drie werktalen van de Europese Unie , een officiële taal van de NAVO , het Internationaal Olympisch Comité , de Raad van Europa , de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling , de Organisatie van Amerikaanse Staten (naast Spaans, Portugees en Engels), het Eurovisiesongfestival , een van de achttien officiële talen van de European Space Agency , Wereldhandelsorganisatie en de minst gebruikte van de drie officiële talen in de landen van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst . Het is ook een werktaal in non-profitorganisaties zoals het Rode Kruis (naast Engels, Duits, Spaans, Portugees, Arabisch en Russisch), Amnesty International (naast 32 andere talen waarvan Engels het meest wordt gebruikt, gevolgd door Spaans, Portugees, Duits en Italiaans), Médecins sans Frontières (gebruikt naast Engels, Spaans, Portugees en Arabisch), en Médecins du Monde (gebruikt naast Engels). [95] Gezien de demografische vooruitzichten van de Franstalige landen van Afrika, schreef onderzoeker Pascal-Emmanuel Gobry in 2014 dat Frans "de taal van de toekomst zou kunnen zijn". [96]

Frans is een belangrijke juridische taal en een van de officiële talen van grote internationale en regionale rechtbanken, tribunalen en geschillenbeslechtingsinstanties als het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en de Volkeren , het Caribische Hof van Justitie , het Hof van Justitie voor de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten , het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens , het Internationaal Gerechtshof , het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië , het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda , het Internationaal Tribunaal voor het recht van de zee het Internationaal Strafhof Hof en de beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie . Het is de enige interne werktaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie en maakt met Engels de twee werktalen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens . [97]

In 1997 publiceerde George Werber in Language Today een uitgebreide academische studie getiteld "The World's 10 most influencers languages". [98] In het artikel rangschikte Werber het Frans als, na het Engels, de tweede meest invloedrijke taal ter wereld, voor het Spaans. [98] Zijn criteria waren het aantal moedertaalsprekers, het aantal secundaire sprekers (vooral hoog voor Frans onder andere wereldtalen), het aantal landen dat de taal gebruikt en hun respectieve bevolkingsgroepen, de economische macht van de landen die de taal gebruiken, het aantal belangrijke gebieden waarin de taal wordt gebruikt en het taalkundige prestige dat verband houdt met de beheersing van de taal (Werber benadrukte dat met name het Frans een aanzienlijk taalkundig prestige geniet). [98] In een herbeoordeling van zijn artikel uit 2008 concludeerde Werber dat zijn bevindingen nog steeds correct waren, aangezien "de situatie in de top tien ongewijzigd blijft." [98]

Kennis van het Frans wordt door ondernemers in het Verenigd Koninkrijk vaak als een nuttige vaardigheid beschouwd; een onderzoek uit 2014 wees uit dat 50% van de Britse managers Frans als een waardevol bezit voor hun bedrijf beschouwde, waardoor Frans daar de meest gewilde vreemde taal was, vóór Duits (49%) en Spaans (44%). [99] MIT-econoom Albert Saiz berekende een premie van 2,3% voor degenen die Frans als vreemde taal op de werkplek hebben. [100]

In het Engelstalige Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland is Frans de eerste vreemde taal die wordt onderwezen en loopt het aantal leerlingen ver voor op andere talen. In de Verenigde Staten is Frans de op één na meest onderwezen vreemde taal op scholen en universiteiten, na Spaans. In sommige delen van het land in de buurt van het Franstalige Quebec is het de taal die het meest wordt onderwezen.

Frans gesproken (Afrika)
Medeklinkerfonemen in het Frans
labiaal Tandheelkundig /
Alveolair
Palataal /
Postalveolair
Velair /
Huig
neus m nee ɲ ŋ
Hou op stemloos p t k
geuit b d ɡ
fricatief stemloos f zo ʃ ʁ
geuit v z ʒ
Benaderende duidelijk ik j
labiaal ɥ met wie

Klinkerfonemen in het Frans

mondeling
  Voorkant Centraal Terug
niet afgerond afgerond
Dichtbij ik ja jij
Sluiten-mid e O ( Ə ) O
Open-mid ɛ / ( ɛː ) œ ɔ
Open een ( )
neus
Voorkant Terug
niet afgerond afgerond
Open-mid ɛ ( Œ ) ɔ
Open ɑ

Hoewel er veel Franse regionale accenten zijn, gebruiken buitenlandse studenten normaal gesproken slechts één variëteit van de taal.

 • Er zijn maximaal 17 klinkers in het Frans, die niet allemaal in elk dialect worden gebruikt: /a/, /ɑ/, /e/, /ɛ/, /ɛː/, /ə/, /i/, /o /, /ɔ/, /y/, /u/, /œ/, /ø/, plus de nasale klinkers /ɑ̃/, /ɛ̃/, /ɔ̃/ en /œ̃/ . In Frankrijk worden de klinkers /ɑ/ , /ɛː/ en /œ̃/ in de spraak van veel mensen vervangen door /a/ , /ɛ/ en /ɛ̃/ , maar het onderscheid tussen /ɛ̃/ en /œ̃/ is aanwezig in Meridional Frans . In Quebec en Belgisch Frans zijn de klinkers /ɑ/ , /ə/ , /ɛː/ en /œ̃/ aanwezig.
 • Stemhebbende registers (dwz /b, d, ɡ/ ) worden doorgaans volledig stemhebbend geproduceerd.
 • Stemloze stops (dwz /p, t, k/ ) zijn niet geaspireerd.
 • De velaire neus /ŋ/ kan in de eindpositie voorkomen in geleende (meestal Engelse) woorden: parking, camping, swing . De palatale nasale / can / kan voorkomen in de beginpositie van het woord (bijv. gnon ), maar wordt het vaakst gevonden in intervocalische, beginpositie of woord-eindelijk (bijv. montagne ).
 • Frans heeft drie paar homoorganische fricatieven die worden onderscheiden door intonatie, dwz labiodental /f/~/v/ , dental /s/~/z/ en palato-alveolaire /ʃ/~/ʒ/ . /s/~/z/ zijn tandheelkundig, zoals de plosieven /t/~/d/ en de nasale /n/ .
 • Frans heeft één rhotic waarvan de uitspraak aanzienlijk varieert tussen sprekers en fonetische contexten. In het algemeen wordt het beschreven als een stemhebbende huig fricatief , zoals in [ʁu] roue , "wiel". Klinkers worden vaak verlengd voor dit segment. Het kan worden teruggebracht tot een benadering, met name in de eindpositie (bijvoorbeeld fort ), of tot nul worden teruggebracht in sommige woordeindposities. Voor andere sprekers is een huigtriller ook gebruikelijk, en een apicale triller [r] komt in sommige dialecten voor.
 • Laterale en centrale benaderingen: De laterale benadering /l/ is zowel in de beginpositie ( lire ) als in de codapositie ( il ) zichtbaar . In het begin komen de centrale benaderingen [w] , [ɥ] en [j] elk overeen met een hoge klinker, respectievelijk /u/ , /y/ en /i/ . Er zijn een paar minimale paren waar de benaderende en corresponderende klinker contrasteren, maar er zijn ook veel gevallen waarin ze in vrije variatie zijn. Contrasten tussen /j/ en /i/ komen voor in de uiteindelijke positie zoals in /pɛj/ paye , "pay", vs. /pɛi/ pays , "country".

De Franse uitspraak volgt strikte regels op basis van spelling, maar de Franse spelling is vaak meer gebaseerd op geschiedenis dan op fonologie. De regels voor uitspraak variëren tussen dialecten, maar de standaardregels zijn:

 • Laatste enkele medeklinkers, in het bijzonder s , x , z , t , d , n , p en g, zijn normaal gesproken stil. (Een medeklinker wordt als "definitief" beschouwd als er geen klinker op volgt, zelfs niet als er een of meer medeklinkers op volgen.) De laatste letters f , k , q en l worden echter normaal gesproken uitgesproken. De laatste c wordt soms uitgesproken als in bac , sac , roc maar kan ook stil zijn zoals in blanc of estomac . De laatste r is meestal stil wanneer deze op een e volgt in een woord van twee of meer lettergrepen, maar wordt uitgesproken in sommige woorden ( hiver , super , kanker enz.).
  • Wanneer het volgende woord echter met een klinker begint, kan er opnieuw een stille medeklinker worden uitgesproken, om een verbinding of "verbinding" tussen de twee woorden te vormen. Sommige liaisons zijn verplicht , bijvoorbeeld de s in les amants of vous avez ; sommige zijn optioneel , afhankelijk van dialect en register , bijvoorbeeld de eerste s in deux cents euro's of euro irlandais ; en sommige zijn verboden , bijvoorbeeld de s in beaucoup d'hommes aiment . De t van et wordt nooit uitgesproken en de stille laatste medeklinker van een zelfstandig naamwoord wordt alleen uitgesproken in het meervoud en in vaste zinnen zoals pied-à-terre .
  • Door een laatste n te verdubbelen en een stille e aan het einde van een woord toe te voegen (bijv. chienchienne ) wordt het duidelijk uitgesproken. Een laatste l verdubbelen en een stille e toevoegen (bijv. gentilgentille ) voegt een [j]-klank toe als de l wordt voorafgegaan door de letter i .
 • Sommige monosyllabische functiewoorden die eindigen op a of e , zoals je en que , laten hun laatste klinker vallen wanneer ze voor een woord worden geplaatst dat begint met een klinker (waardoor een hiaat wordt vermeden ). De ontbrekende klinker wordt vervangen door een apostrof. (bijv. *je ai wordt in plaats daarvan uitgesproken en gespeld → j'ai ). Dit geeft bijvoorbeeld dezelfde uitspraak voor l'homme qu'il a vu ("de man die hij zag") en l'homme qui l'a vu ("de man die hem zag"). Voor Belgisch Frans worden de zinnen echter anders uitgesproken; in de eerste zin is de lettergreepafbreking als "qu'il-a", terwijl de tweede breekt als "qui-l'a". Er kan ook worden opgemerkt dat, in het Frans van Quebec , het tweede voorbeeld ( l'homme qui l'a vu ) meer wordt benadrukt op l'a vu .

Alfabet

Frans is geschreven met de 26 letters van het fundamentele Latijnse schrift , met vier diakritische tekens verschijnen op klinkers ( circumflex accent, accent aigu , accent grave , trema ) en de cedille te zien zijn in "C".

Er zijn twee ligaturen , "œ" en "æ", maar ze worden in het hedendaagse Frans vaak vervangen door "oe" en "ae", omdat de ligaturen niet voorkomen op de AZERTY- toetsenbordindeling die in Franstalige landen wordt gebruikt. Dit is echter niet standaard in formele en literaire teksten.

Spelling

Franse spelling, zoals Engelse spelling, heeft de neiging om verouderde uitspraakregels te behouden. Dit is voornamelijk te wijten aan extreme fonetische veranderingen sinds de Oud-Franse periode, zonder een overeenkomstige verandering in spelling. Bovendien werden enkele bewuste veranderingen aangebracht om de Latijnse spelling te herstellen (zoals bij sommige Engelse woorden zoals "schuld"):

 • Oude Franse doit > Franse doigt "vinger" (Latijnse digitus )
 • Oude Franse taart > Franse bonte "voet" [Latijnse pes (stam: ped- )]

Frans is een morfofonemische taal. Hoewel het 130 grafemen bevat die slechts 36 fonemen aanduiden , zijn veel van de spellingsregels waarschijnlijk te wijten aan een consistentie in morfemische patronen zoals het toevoegen van achtervoegsels en voorvoegsels. [101] Veel bepaalde spellingen van gewone morfemen leiden meestal tot een voorspelbaar geluid. In het bijzonder leidt een bepaalde klinkercombinatie of diakritisch algemeen tot één foneem. Er is echter geen één-op-één relatie tussen een foneem en een enkel verwant grafeem, wat te zien is in hoe tomber en tombé beide eindigen op het /e/-foneem. [102] Bovendien zijn er veel variaties in de uitspraak van medeklinkers aan het einde van woorden, wat blijkt uit hoe de x in paix niet wordt uitgesproken, maar aan het einde van Aix is het wel .

Als gevolg hiervan kan het moeilijk zijn om de spelling van een woord te voorspellen op basis van het geluid. De laatste medeklinkers zijn over het algemeen stil, behalve wanneer het volgende woord begint met een klinker (zie Liaison (Frans) ). De volgende woorden eindigen bijvoorbeeld op een klinker: pied , aller , les , finit , beaux . Dezelfde woorden gevolgd door een klinker kunnen echter de medeklinkers laten klinken, zoals in deze voorbeelden: beaux-arts , les amis , pied-à-terre .

Frans schrijven, zoals bij elke taal, wordt beïnvloed door de gesproken taal. In Oud Frans, het meervoud voor dier was dieren . De /als/ -reeks was onstabiel en werd omgezet in een tweeklank /aus/ . Deze verandering werd vervolgens weerspiegeld in de spelling: animaus . De us- uitgang, heel gebruikelijk in het Latijn, werd vervolgens door kopiisten (monniken) afgekort met de letter x , wat resulteerde in een geschreven vorm animax . Naarmate de Franse taal verder evolueerde, veranderde de uitspraak van au in /o/ zodat de u werd hersteld in spelling voor consistentie, wat resulteerde in moderne Franse animaux (uitgesproken als eerste /animos/ voordat de laatste /s/ in hedendaags Frans werd weggelaten) . Hetzelfde geldt voor cheval in het meervoud als chevaux en vele anderen. Daarnaast castel pl. kastelen werden kasteel pl. kastelen .

 • Neus : n en m . Wanneer n of m volgt op een klinker of tweeklank, wordt de n of m stil en wordt de voorgaande klinker nasaal (dwz uitgesproken met het zachte gehemelte naar beneden uitgestrekt zodat een deel van de lucht door de neusgaten kan gaan). Uitzonderingen zijn wanneer de n of m wordt verdubbeld, of onmiddellijk gevolgd door een klinker. De voorvoegsels en- en em- zijn altijd nasaal. De regels zijn complexer dan dit, maar kunnen per dialect verschillen.
 • Digraphs : Frans gebruikt niet alleen diakritische tekens om het grote scala aan klinkers en tweeklanken te specificeren, maar ook specifieke combinaties van klinkers, soms met volgende medeklinkers, om aan te geven welk geluid bedoeld is.
 • Geminatie : Binnen woorden worden dubbele medeklinkers over het algemeen niet uitgesproken als geminates in het moderne Frans (maar geminates zijn te horen in het bioscoop- of tv-nieuws van de jaren 1970, en in een zeer verfijnde elocutie kunnen ze nog steeds voorkomen). Bijvoorbeeld illusie uitgesproken [ilyzjɔ] en niet [ilːyzjɔ] . Verdubbeling komt echter voor tussen woorden; bijvoorbeeld, une info ("een nieuwsbericht" of "een stukje informatie") wordt uitgesproken als [ynɛ̃fo] , terwijl une nympho ("een nymfomane") wordt uitgesproken als [ynːɛ̃fo] .
 • Accenten worden soms gebruikt voor de uitspraak, soms om soortgelijke woorden te onderscheiden en soms alleen op basis van etymologie.
  • Accenten die de uitspraak beïnvloeden
   • Het acute accent ( l'accent aigu ) é (bijv. é cole —school) betekent dat de klinker wordt uitgesproken als /e/ in plaats van de standaard /ə/ .
   • Het accent grave ( l'accent grave ) è (bijv. él è ve —pupil) betekent dat de klinker wordt uitgesproken als /ɛ/ in plaats van de standaard /ə/ .
   • De circumflex ( l'accent circonflexe ) ê (bijv. voor ê t —forest) laat zien dat een e wordt uitgesproken als /ɛ/ en dat een ô wordt uitgesproken als /o/ . In standaard Frans betekent het ook een uitspraak van /ɑ/ voor de letter â , maar deze differentiatie is aan het verdwijnen. In het midden van de 18e eeuw werd de circonflex gebruikt in plaats van de s na een klinker, waar die letter s niet werd uitgesproken. Zo bos werd forêt , ziekenhuis werd hôpital en hostel werd hôtel .
   • Diaeresis of tréma ( ë , ï , ü , ÿ ): over e , i , u of y , geeft aan dat een klinker apart van de voorgaande moet worden uitgesproken: naïef , Noël .
    • De combinatie van e met trema na o ( N l [ɔɛ] ) wordt op de normale manier nasaal als gevolgd door n ( Sam ns [wɛ̃] )
    • De combinatie van e met trema na a is ofwel uitgesproken[ɛ] ( Raph l , Isr l [aɛ] ) of niet uitgesproken, waardoor alleen de a ( St l [a] ) en de a wordt op de reguliere manier nasaal als wordt gevolgd door n ( Saint-S ns [ɑ̃] )
    • Een trema op y komt alleen voor in sommige eigennamen en in moderne edities van oude Franse teksten. Enkele eigennamen waarin ÿ voorkomt zijn Aÿ (een gemeente in Marne , voorheen Aÿ-Champagne ), Rue des Cloÿs (een steegje in Parijs), Croÿ (familienaam en hotel aan de Boulevard Raspail, Parijs), Château du Feÿ (in de buurt van Joigny ), Ghÿs (naam van Vlaamse oorsprong gespeld als Ghijs waarbij ij in het handschrift ÿ leek op ÿ voor Franse bedienden), L'Haÿ-les-Roses (gemeente bij Parijs), Pierre Louÿs (auteur), Moÿ-de-l'Aisne ( gemeente in Aisne en een familienaam), en Le Blanc de Nicolaÿ (een verzekeringsmaatschappij in Oost-Frankrijk).
    • De trema op u komt voor in de bijbelse eigennamen Archélaüs , Capharnaüm , Emmaüs , Ésaü en Saül , evenals Franse namen zoals Haüy . Niettemin, sinds de orthografische veranderingen van 1990, kan de trema in woorden die guë bevatten (zoals aiguë of ciguë ) worden verplaatst naar de u : aigüe , cigüe , en naar analogie kan worden gebruikt in werkwoorden zoals j'argüe .
    • Bovendien behouden woorden die uit het Duits komen hun umlaut ( ä , ö en ü ) indien van toepassing, maar gebruiken ze vaak de Franse uitspraak, zoals Kärcher (handelsmerk van een hogedrukreiniger).
   • De cedilla ( la cédille ) ç (bijv. gar ç op —boy) betekent dat de letter ç wordt uitgesproken als /s/ voor de achterste klinkers a , o en u ( c is anders /k/ voor een achterste klinker). C wordt altijd uitgesproken /s/ voor de voorklinkers e , i en y , dus ç wordt nooit gevonden voor de voorklinkers.
  • Accenten zonder uitspraakeffect
   • De circumflex heeft geen invloed op de uitspraak van de letters i of u , noch, in de meeste dialecten, een . Het geeft meestal aan dat er lang geleden een s achter kwam, zoals in île (van voormalig eiland , vergelijk met het Engelse woord "isle"). De verklaring is dat sommige woorden dezelfde spelling hebben, dus de circumflex is hier geplaatst om het verschil tussen de twee woorden aan te geven. Bijvoorbeeld, dites (je zegt) / dîtes (je zei), of zelfs du (of the) / ( voltooid deelwoord voor het werkwoord devoir = moet, moet, verschuldigd is; in dit geval verdwijnt de circonflex in het meervoud en het vrouwelijke).
   • Alle andere accenten worden alleen gebruikt om soortgelijke woorden te onderscheiden, zoals in het geval van het onderscheiden van de bijwoorden en ("daar", "waar") van het lidwoord la ("het" vrouwelijk enkelvoud) en het voegwoord ou ("of" ), respectievelijk.

Er zijn enkele voorstellen om het bestaande schrijfsysteem te vereenvoudigen, maar ze krijgen nog steeds geen interesse. [103] [104] [105] [106]

In 1990 accepteerde een hervorming enkele wijzigingen in de Franse spelling. De voorgestelde wijzigingen werden destijds als suggesties beschouwd. In 2016 begonnen schoolboeken in Frankrijk de nieuwere aanbevolen spellingen te gebruiken, met instructie aan leraren dat zowel oude als nieuwe spellingen als correct moeten worden beschouwd. [107]

Frans is een matig verbogen taal. Zelfstandige naamwoorden en de meeste voornaamwoorden worden verbogen voor getal (enkelvoud of meervoud, hoewel in de meeste zelfstandige naamwoorden het meervoud hetzelfde wordt uitgesproken als het enkelvoud, zelfs als het anders gespeld is); bijvoeglijke naamwoorden , voor aantal en geslacht (mannelijk of vrouwelijk) van hun zelfstandige naamwoorden; persoonlijke voornaamwoorden en een paar andere voornaamwoorden, voor persoon , getal, geslacht en naamval ; en werkwoorden , voor tijd , aspect , stemming , en de persoon en het aantal van hun onderwerpen . Hoofdletters worden voornamelijk gemarkeerd met woordvolgorde en voorzetsels , terwijl bepaalde werkwoordkenmerken worden gemarkeerd met hulpwerkwoorden . Volgens het Franse lexicogrammatisch systeem heeft het Frans een rangorde hiërarchie met clausule als de hoogste rang, die wordt gevolgd door groepsrang, woordrang en morfeemrang. Een Franse clausule is opgebouwd uit groepen, groepen zijn opgebouwd uit woorden, en tot slot, woorden zijn opgebouwd uit morfemen. [108]

Franse grammatica deelt een aantal opvallende kenmerken met de meeste andere Romaanse talen, waaronder:

Zelfstandige naamwoorden

Elk Frans zelfstandig naamwoord is mannelijk of vrouwelijk. Omdat Franse zelfstandige naamwoorden niet worden verbogen voor geslacht, kan de vorm van een zelfstandig naamwoord het geslacht niet specificeren. Voor zelfstandige naamwoorden met betrekking tot de levenden komen hun grammaticale geslachten vaak overeen met dat waarnaar ze verwijzen. Een mannelijke leraar is bijvoorbeeld een "enseignant", terwijl een vrouwelijke leraar een "enseignante" is. Meervoudige zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar een groep die zowel mannelijke als vrouwelijke entiteiten omvat, zijn echter altijd mannelijk. Dus een groep van twee mannelijke leraren zou "enseignant" zijn. Een groep van twee mannelijke leraren en twee vrouwelijke leraren zouden nog steeds "enseignants" zijn. In veel situaties, en in het geval van "enseignant", worden zowel het enkelvoud als het meervoud van een zelfstandig naamwoord identiek uitgesproken. Het lidwoord dat wordt gebruikt voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud verschilt van het lidwoord dat wordt gebruikt voor meervoudige zelfstandige naamwoorden en het lidwoord biedt een onderscheidende factor tussen de twee in spraak. Het enkelvoud "le professeur" of "la professeur(e)" (de mannelijke of vrouwelijke leraar, professor) kan bijvoorbeeld worden onderscheiden van het meervoud "les professeurs" omdat "le", "la" en "les" zijn allemaal anders uitgesproken. Er zijn enkele situaties waarin zowel de vrouwelijke als de mannelijke vorm van een zelfstandig naamwoord hetzelfde is en het lidwoord het enige verschil biedt. Bijvoorbeeld, "le tandartse" verwijst naar een mannelijke tandarts, terwijl "la tandartse" verwijst naar een vrouwelijke tandarts.

Werkwoorden

Stemmingen en vormen met gespannen aspecten

De Franse taal bestaat uit zowel eindige als niet-eindige stemmingen. De eindige stemmingen omvatten de indicatieve stemming (indicatif), de aanvoegende wijs (subjonctif), de gebiedende wijs (impératif) en de voorwaardelijke stemming (conditionnel). De niet-eindige stemmingen omvatten de infinitieve stemming (infinitif), het onvoltooid deelwoord (participe présent) en het voltooid deelwoord (participe passé).

Eindige stemmingen
Indicatief (Indicatief)

De indicatieve stemming maakt gebruik van acht gespannen-aspectvormen. Deze omvatten het heden (présent), het onvoltooid verleden ( passé composé en passé simple ), het verleden imperfectief ( imparfait ), de voltooid verleden tijd ( plus-que-parfait ), de eenvoudige toekomst ( futur simple ), de toekomstige perfect ( futur antérieur ), en de voltooid verleden tijd (passé antérieur). Sommige vormen worden tegenwoordig minder vaak gebruikt. In het tegenwoordig gesproken Frans wordt de passé composé gebruikt, terwijl de passé simple is gereserveerd voor formele situaties of voor literaire doeleinden. Evenzo wordt de plus-que-parfait gebruikt om te spreken in plaats van de oudere passé antérieur die in literaire werken wordt gezien.

Binnen de indicatieve stemming gebruiken de passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur en passé antérieur allemaal hulpwerkwoorden in hun vormen.

indicatief
Cadeau Imparfait Passé composé Passé simpel
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
1e persoon j'aime nous aimons j'aimais nous aimions j'ai aimé nous avons aimé j'aimai nous aimâmes
2e persoon tu aimes vous aimez tu aimais vous aimiez tu als aimé vous avez aimé tu aimas vous aimâtes
3e persoon il/elle aime ils/elles doel il/elle aimait ils/elles aimaient il/elle a aimé ils/elles ont aimé il/elle aima ils/elles aimérent
Futur eenvoudig Toekomstige anterieur Plus-que-parfait Passé antérieur
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
1e persoon j'aimerai nous aimerons j'aurai aimé nous aurons aimé j'avais aimé nous avions aimé j'eus aimé nous eûmes aimé
2e persoon tu aimera's vous aimerez tu auras aimé vous aurez aimé tu avais aimé vous aviez aimé tu eus aimé vous eûtes aimé
3e persoon il/elle aimera ils/elles aimeront il/elle aura aimé ils/elles auront aimé il/elle avait aimé ils/elles avaient aimé il/elle eut aimé ils/elles eurent aimé
Aanvoegende (Subjonctif)

De aanvoegende wijs bevat slechts vier van de vormen met een gespannen aspect in de indicatieve: heden (présent), onvoltooid verleden (passé composé), onvoltooid verleden tijd (imparfait) en voltooid verleden tijd (plus-que-parfait).

Binnen de aanvoegende wijs gebruiken de passé composé en plus-que-parfait hulpwerkwoorden in hun vormen.

Subjonctif
Cadeau Imparfait Passé composé Plus-que-parfait
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
1e persoon j'aime nous aimions j'aimasse nou doelen aim j'aie aimé nous ayons aimé j'eusse aimé nous eussions aimé
2e persoon tu aimes vous aimiez tu aimasses vous aimassiez tu aies aimé vous ayez aimé tu eusses aimé vous eussiez aimé
3e persoon il/elle aime ils/elles doel il/elle aimât ils/elles aimassent il/elle ait aimé ils/elles aient aimé il/elle eût aimé ils/elles eussent aimé
Dwingend (imperatief)

De gebiedende wijs wordt gebruikt in de tegenwoordige tijd (met uitzondering van enkele gevallen waarin het in de voltooide tijd wordt gebruikt). De gebiedende wijs wordt gebruikt om commando's aan u (tu), wij/ons (nous) en meervoud u (vous) te geven.

imperatief
Cadeau
Enkelvoud Meervoud
1e persoon aimons
2e persoon mikken op aimez
Voorwaardelijk (Conditioneel)

De voorwaardelijke maakt gebruik van het heden (présent) en het verleden (passé).

De passé gebruikt hulpwerkwoorden in zijn vormen.

voorwaardelijk
Cadeau Passé
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
1e persoon j'aimerais nous aimerions j'aurais aimé nous aurions aimé
2e persoon tu aimerais vous aimeriez tu aurais aimé vous auriez aimé
3e persoon il/elle aimerait ils/elles aimeraient il/elle aurait aimé ils/elles auraient aimé

Stem

Frans gebruikt zowel de actieve stem als de passieve stem . De actieve stem is ongemarkeerd, terwijl de passieve vorm wordt gevormd door een vorm van werkwoord être ("zijn") en het voltooid deelwoord te gebruiken.

Voorbeeld van de actieve stem:

 • "Elle aime le chien." Ze houdt van de hond.
 • "Marc een conduit la voiture." Marc bestuurde de auto.

Voorbeeld van de passieve stem:

 • "Le chien est aimé par elle." De hond is geliefd bij haar.
 • "La voiture était conduite par Marc." De auto werd bestuurd door Marc.

Syntaxis

Woord volgorde

De Franse declaratieve woordvolgorde is subject-werkwoord-object hoewel een voornaamwoord object voorafgaat aan het werkwoord. Sommige soorten zinnen laten een andere woordvolgorde toe of vereisen een andere woordvolgorde, met name de omkering van het onderwerp en het werkwoord, zoals in "Parlez-vous français?" bij het stellen van een vraag in plaats van "Vous parlez français ?" Beide formuleringen worden gebruikt, en dragen een stijgende verbuiging op het laatste woord. De letterlijke Engelse vertalingen zijn "Spreekt u Frans?" en "Je spreekt Frans?", respectievelijk. Om inversie te voorkomen tijdens het stellen van een vraag, kan "Est-ce que" (letterlijk "is het dat") aan het begin van de zin worden geplaatst. "Parlez-vous français?" kan worden "Est-ce que vous parlez français?" Frans gebruikt ook werkwoord-object-onderwerp (VOS) en object-onderwerp-werkwoord (OSV) woordvolgorde. OSV-woordvolgorde wordt niet vaak gebruikt en VOS is gereserveerd voor formele geschriften. [36]

Basistalen van leenwoorden [109]

   Engels (25,10%)
   Italiaans (16,83%)
   Germaans (20,65%)
   Romantiek (15,26%)
   Keltisch (3,81%)
   Perzisch en Sanskriet (2,67%)
   Indiaan (2,41%)
  Andere Aziatische talen (2,12%)
   Afro-Aziatisch (6,45%)
   Balto-Slavisch (1,31%)
   Baskisch (0,24%)
  Andere talen (3,43%)

De meeste Franse woorden zijn afgeleid van het vulgair Latijn of zijn opgebouwd uit Latijnse of Griekse wortels. In veel gevallen verschijnt een enkele etymologische wortel in het Frans in een "populaire" of inheemse vorm, geërfd van vulgair Latijn, en een geleerde vorm, later geleend van Klassiek Latijn . De volgende paren bestaan ​​uit een zelfstandig naamwoord en een geleerd bijvoeglijk naamwoord:

 • broer: frère / fraternel uit het Latijn frater / fraternalis
 • vinger: doigt / digital van Latijnse digitus / digitalis
 • geloof: foi / fidèle uit het Latijn fides / fidelis
 • oog: œil / oculaire van het Latijnse oculus / ocularis

Er kan echter een historische neiging worden geïdentificeerd om Latijnse wortels te galliciseren , terwijl het Engels omgekeerd neigt naar een meer directe opname van het Latijn:

 • rayonnement / straling uit het Latijn radiatio
 • éteindre / blussen van het Latijnse exstinguere
 • noyau / kern van Latijnse kern
 • ensoleillement / insolation uit het Latijn insolatio

Er zijn ook zelfstandig naamwoord- en bijvoeglijk naamwoord-paren:

 • ding/oorzaak: koos / oorzaak uit het Latijn causa
 • koud: froid / frigide uit het Latijn frigidum

Het kan moeilijk zijn om de Latijnse bron van inheemse Franse woorden te identificeren, omdat in de evolutie van het vulgair Latijn de onbeklemtoonde lettergrepen ernstig werden verminderd en de resterende klinkers en medeklinkers aanzienlijke wijzigingen ondergingen.

Meer recent [ wanneer? ] het taalbeleid van de Franse taalacademies van Frankrijk en Quebec is geweest om Franse equivalenten [110] te verschaffen voor (voornamelijk Engelse) geïmporteerde woorden, hetzij door bestaande woordenschat te gebruiken, de betekenis ervan uit te breiden of door een nieuw woord af te leiden volgens de Franse morfologische regels. Het resultaat is vaak twee (of meer) naast elkaar bestaande termen om hetzelfde fenomeen te beschrijven.

 • mercatique / marketing
 • finance fantôme / shadow banking
 • bloc-notes / kladblok
 • ailière / wingsuit
 • tiers-lieu / coworking

Geschat wordt dat 12% (4.200) van de gewone Franse woorden in een typisch woordenboek zoals de Petit Larousse of Micro-Robert Plus (35.000 woorden) van buitenlandse oorsprong zijn (waarbij Griekse en Latijnse geleerde woorden niet als buitenlands worden gezien). Ongeveer 25% (1054) van deze buitenlandse woorden komt uit het Engels en zijn vrij recente leningen. De andere zijn ongeveer 707 woorden uit het Italiaans, 550 uit oude Germaanse talen , 481 uit andere Gallo-Romaanse talen , 215 uit het Arabisch, 164 uit het Duits, 160 uit Keltische talen , 159 uit het Spaans, 153 uit het Nederlands , 112 uit het Perzisch en Sanskriet , 101 uit Indiaanse talen , 89 uit andere Aziatische talen , 56 uit andere Afro-Aziatische talen , 55 uit Balto-Slavische talen , 10 uit Baskisch en 144 (ongeveer 3%) uit andere talen. [109]

Een studie die de mate van differentiatie van Romaanse talen in vergelijking met het Latijn analyseerde, schatte dat van de geanalyseerde talen Frans de grootste afstand heeft van het Latijn. [111] De lexicale overeenkomst is 89% met Italiaans, 80% met Sardijns, 78% met Reto-Romaans en 75% met Roemeens, Spaans en Portugees. [112] [113]

cijfers

Het Franse telsysteem is gedeeltelijk vigesimaal : twintig ( vingt ) wordt gebruikt als basisgetal in de namen van getallen van 70 tot 99. Het Franse woord voor 80 is quatre-vingts , letterlijk "vier twintig", en het woord voor 75 is soixante-quinze , letterlijk "vijfenzestig". Deze hervorming ontstond na de Franse Revolutie om de telsystemen te verenigen (meestal vigesimaal nabij de kust, vanwege Keltische (via Bretonse ) en Viking-invloeden. Dit systeem is vergelijkbaar met het archaïsche Engelse gebruik van partituur , zoals in "vierscore en zeven" ( 87), of "drie-en-tien" (70).

In het Oudfrans (tijdens de Middeleeuwen ) konden alle getallen van 30 tot 99 worden gezegd in grondtal 10 of grondtal 20, bijv. vint et doze (twintig en twaalf) voor 32, dous vinz et diz (twee twintig en tien) voor 50, uitante voor 80, of nonante voor 90. [114]

Belgisch Frans , Zwitsers Frans , Aostan Frans [115] en het Frans dat gebruikt wordt in de Democratische Republiek Congo , Rwanda en Burundi zijn in dit opzicht verschillend. In het Frans dat op deze plaatsen wordt gesproken, zijn 70 en 90 septante en nonante . In Zwitserland kunnen 80, afhankelijk van het lokale dialect, quatre-vingts (Genève, Neuchâtel, Jura) of huitante (Vaud, Wallis, Fribourg) zijn. Octante werd in het verleden in Zwitserland gebruikt , maar wordt nu als archaïsch beschouwd [116] terwijl in de Valle d'Aosta 80 huitante is . [115] In België en in zijn voormalige Afrikaanse koloniën wordt quatre-vingts echter universeel gebruikt.

Frans, zoals de meeste Europese talen, gebruikt een spatie om duizenden te scheiden. [117] De komma (Frans: virgule ) wordt gebruikt in Franse getallen als decimaalteken, dwz "2,5" in plaats van "2,5". In het geval van valuta's worden de valutamarkeringen vervangen door de decimale punt, dwz "5$7" voor "5 dollar en 7 cent ".

 1. ^ a b "Ethnologue: Frans" . Ontvangen 23 september 2017 .
 2. ^ een b "De Franse taal zit in de lift, zo blijkt uit het rapport" . thelocal.fr . 6 november 2014.
 3. ^ "Officiële talen van Pondicherry - E-Courts Mission, de regering van India" . Gearchiveerd van het origineel op 2 april 2015 . Ontvangen 12 juni 2015 .
 4. ^ "In welke landen van de wereld wordt deze taal gesproken..." Ontvangen 21 November 2017 .
 5. ^ "Officiële talen" . www.un.org . 18-11-2014 . Ontvangen 19 april 2020 .
 6. ^ "Census in het kort: Engels, Frans en officiële taalminderheden in Canada" . www12.statcan.gc.ca . 2 augustus 2017 . Ontvangen 25 maart 2018 .
 7. ^ een b "De status van het Frans in de wereld" . Ontvangen 23 april 2015 .
 8. ^ een b Europese Commissie (juni 2012), "Europeanen en hun talen" (PDF) , speciale Eurobarometer 386 , Europa , p. 5, gearchiveerd van het origineel (PDF) op 6 januari 2016 , opgehaald op 7 september 2014
 9. ^ "Waarom Frans leren" . Gearchiveerd van het origineel op 19 juni 2008.
 10. ^ Develey, Alice (25 februari 2017). "Le français est la deuxième langue la plus étudiée dans l'Union européenne" - via Le Figaro.
 11. ^ "Hoeveel mensen spreken Frans en waar wordt Frans gesproken" . Ontvangen 21 november 2017 .
 12. ^ (in het Frans) La Francophonie dans le monde 2006-2007 gepubliceerd door de Organization internationale de la Francophonie . Nathan Gearchiveerd 14 januari 2018 bij de Wayback Machine , Parijs, 2007.
 13. ^ "Estimation des francophones dans le monde en 2015. Bronnen en demarches méthodologiques." [archief] [PDF], sur Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone [archief].
 14. ^ een b "Francophonie ( "Qu'est-ce que la Francophonie?")" . www.axl.cefan.ulaval.ca .
 15. ^ "'S Werelds meest gesproken talen" . Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2011.
 16. ^ "OIF synthèse français" [archief] [PDF], Francophonie
 17. ^ "Agora: La francophonie de demain" . Ontvangen op 13 juni 2011 .
 18. ^ Lauerman, John (30 augustus 2011). "Mandarijn Chinees meest bruikbare zakelijke taal na Engels" . Bloomberg . New York. Gearchiveerd van het origineel op 29 maart 2015. Frans, gesproken door 68 miljoen mensen wereldwijd en de officiële taal van 27 landen, stond op de tweede plaats [na Mandarijn].
 19. ^ een b Adams, JN (2007). "Hoofdstuk V - Regionalismen in provinciale teksten: Gallië". De regionale diversificatie van het Latijn 200 voor Christus – 600 na Christus . Cambridge. blz. 279-289. doi : 10.1017/CBO9780511482977 . ISBN 978-0-511-48297-7.
 20. ^ a b c Laurence Helix (2011). Histoire de la langue française . Ellipses Edition Marketing SA p. 7. ISBN 978-2-7298-6470-5.
 21. ^ Lodge, R. Anthony (1993). Frans: van dialect tot standaard . blz. 46. ISBN 9780415080712.
 22. ^ Craven, Thomas D. (2002). Vergelijkende historische dialectologie: Italiaans-Romaanse aanwijzingen voor Ibero-Romaanse klankverandering . Uitgeverij John Benjamins. blz. 51. ISBN 1588113132.
 23. ^ a b c Mufwene, Salikoko S. "Taal geboorte en dood." Ann. Eerwaarde Anthropol. 33 (2004): 201-222.
 24. ^ Peter Schrijver, Studies in de geschiedenis van Keltische voornaamwoorden en deeltjes , Maynooth, 1997, 15.
 25. ^ een b Savignac, Jean-Paul (2004). Woordenlijst Français-Gaulois . Parijs: La Différence. blz. 26.
 26. ^ Pellegrini, Giovanni Battista. 2011. "Substraat." In Posner en Green (2011), Romance Comparative and Historical Linguistics , De Gruyter Mouton: pagina's 43-74. Keltische invloeden op het Frans besproken op pagina's 64-67. Pagina 65: "In de afgelopen jaren is de primaire rol van het substraat... is betwist. Betest gedocumenteerd is de CT-> deze verandering die wordt gevonden in heel West-Roemenië... er zijn meer bedenkingen geuit over... ū > [j]..."; :"Samenvatting op pagina 67: "Het lijdt geen twijfel dat de manier waarop het Frans zich onderscheidt van de andere West-Romaanse talen (Vidos 1956: 363) grotendeels te danken is aan de intensiteit van zijn Keltische ondergrond, vergeleken met laterale gebieden zoals Iberia en Venetia ..."
 27. ^ Henri Guiter, "Sur le substrat gaulois dans la Romania", in Munus amicitae. Studia Languageia in Honorem Witoldi Manczak septuagenarii , eds., Anna Bochnakowa & Stanislan Widlak, Krakau, 1995.
 28. ^ Eugeen Roegiest, Vers les sources des langues romanes: Un itinéraire linguistique à travers la Romania (Leuven, België: Acco, 2006), 83.
 29. ^ Matasovic, Ranko (2007). "Insular Celtic als taalgebied". Papers van het werkschip in het kader van het XIII International Congress of Celtic Studies . De Keltische talen in contact: 106.
 30. ^ Polinski, Maria; Van Everbroeck, Ezra (2003). "Ontwikkeling van genderclassificaties: het modelleren van de historische verandering van het Latijn naar het Frans". Taal . 79 (2): 356-390. CiteSeerX  10.1.1.134.9933 . doi : 10.1353/lan.2003.0131 . JSTOR  4489422 . S2CID  6797972 .
 31. ^ Christian Schmitt (1997). "Keltische im heutigen Französisch". Zeitschrift für Celtische Philologie . 49-50: 814-829.
 32. ^ Müller, Bodo (1982). "Geostatistik der gallischen/keltischen Substratwörter in der Galloromania". In Winkelmann, Otto (red.). Festschrift voor Johannes Hubschmid zum 65. Geburtsag. Beiträge zur allgemeinen, indogermanischen en romanischen Sprachwissenschaft . blz. 603-620.
 33. ^ een b Urban Holmes en Alexander Herman Schutz (juni 1938). Een geschiedenis van de Franse taal . Uitgeverij Biblo & Tannen. blz. 30. ISBN 9780819601919. "... achtenzestig of meer Keltische woorden in standaard Latijn; niet al deze kwamen in de Romantiek.... overleefden niet onder de mensen. Vulgaire spraak in Gallië gebruikte vele andere... tenminste 361 woorden Gallisch herkomst in het Frans en Provençaals Deze Keltische woorden vielen in meer huiselijke typen dan... leningen uit de Duitse landbouw... huishoudelijke artikelen... dieren... eten en drinken... bomen... lichaam -- 17 ( dor < durnu ), kleding... constructie... vogels... vissen... insecten... pièce < * pettia , en de herinnering verdeeld over wapens, religie, literatuur, muziek, personen, ziekte en mineraal. duidelijk dat de boeren de laatsten waren die vasthielden aan hun Keltisch.De telling van het Keltische element werd gedaan door Leslie Moss aan de Universiteit van North Carolina... op basis van unanimiteit van overeenstemming onder de beste lexicografen...
 34. ^ a b Eugeen Roegiest, Vers les sources des langues romanes: Un itinéraire linguistique à travers la Romania (Leuven, België: Acco, 2006), pagina 82.
 35. ^ a b c d "HarvardKey - Inloggen" . www.pin1.harvard.edu .
 36. ^ een b Lahousse, Karen; Lamiroy, Béatrice (2012). "Woordvolgorde in het Frans, Spaans en Italiaans: een grammaticale account" . Folia Linguistica . 46 (2). doi : 10.1515/flin.2012.014 . ISSN  1614-7308 . S2CID  146854174 .
 37. ^ Rowlett, P. 2007. De syntaxis van het Frans. Cambridge: Cambridge University Press. Pagina 4
 38. ^ Paus, Mildred K. (1934). Van Latijn tot Modern Frans met bijzondere aandacht voor Anglo-Normandische fonologie en morfologie. Manchester: Manchester University Press.
 39. ^ Victor, Joseph M. (1978). Charles de Bovelles, 1479-1553: een intellectuele biografie . Bibliotheek Droz. blz. 28.
 40. ^ 'S Werelds 10 meest invloedrijke talen Gearchiveerd 12 maart 2008 op de Wayback Machine Toptalen . Ontvangen 11 april 2011.
 41. ^ Battye, Adriaan; Hintze, Marie-Anne; Rowlett, Paul (2003). De Franse taal vandaag: een taalkundige inleiding . Taylor & Franciscus. ISBN 978-0-203-41796-6.
 42. ^ Meisler, Stanley. "Seduction Still Works: Frans - een taal in verval." Los Angeles Times . 1 maart 1986. p. 2 . Ontvangen op 18 mei 2013.
 43. ^ een b Labouysse, Georges (2007). L'Bedrieg. Mensonges et manipulaties de l'Histoire officielle . Frankrijk: Institut d'études occitanes. ISBN 978-2-85910-426-9.
 44. ^ EUROPA , gegevens voor EU25, gepubliceerd vóór de uitbreiding van 2007.
 45. ^ "Verken talenkennis in Europa" . taalkennis.eu .
 46. ^ Novoa, Cristina; Moghaddam, Fathali M. (2014). "Toegepaste perspectieven: beleid voor het omgaan met culturele diversiteit" . In Benet-Martínez, Verónica; Hong, Ying-Yi (red.). The Oxford Handbook of Multiculturele Identiteit . Oxford Bibliotheek voor Psychologie. New York: Oxford University Press. blz. 468. ISBN 978-0-19-979669-4. LCCN  2014006430 . OCLC  871965715 .
 47. ^ Van Parijs, Philippe , professor economische en sociale ethiek aan de UCLouvain , gastprofessor aan Harvard University en de KULeuven . "Nieuwe taalkundige uitdaging voor België" (PDF) . KVS Express (Aanvulling op de krant de Morgen) maart-april 2006 : Artikel uit originele bron (pdf 4,9 MB) pp. 34-36 heruitgegeven door de Belgische Federale Overheidsdienst (ministerie) van Economie – Algemene Directie Statistiek België. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 13 juni 2007 . Ontvangen 5 mei 2007 .CS1 maint: meerdere namen: auteurslijst ( link ) – De taalkundige situatie in België (en in het bijzonder verschillende schattingen van de bevolking die Frans en Nederlands spreekt in Brussel) wordt uitvoerig besproken.
 48. ^ Abalain, Hervé (2007). Le français en les langues . ISBN 978-2-87747-881-6. Ontvangen 10 september 2010 .
 49. ^ "Allemagne: le français, bientôt la deuxième langue officielle de la Sarre" . 28 april 2014.
 50. ^ "De Duitse regio Saarland beweegt zich in de richting van tweetaligheid" . BBC-nieuws . 21 januari 2014.
 51. ^ Bevolkingsreferentiebureau . "2020 Wereldbevolkingsgegevensblad - Bevolking medio 2020" . Ontvangen 24 november 2020 .
 52. ^ Verenigde Naties . "Wereldbevolkingsvooruitzichten: de herziening van 2019" (XLSX) . Ontvangen 28 september 2019 .
 53. ^ Bevolkingsreferentiebureau . "2020 Wereldbevolkingsgegevensblad - Bevolking medio 2050" . Ontvangen 24 november 2020 .
 54. ^ een b Observatoire de la langue française de l' Organisation internationale de la Francophonie . "Estimation du nombre de francophones (2018)" (PDF) . Ontvangen 24 november 2020 .
 55. ^ Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF). "Estimation des populaties francophones dans le monde en 2018 - Sources et démarches méthodologiques" (PDF) . Ontvangen 24 november 2020 .
 56. ^ Cross, Tony (19 maart 2010), "Franse taal groeit, vooral in Afrika" , Radio France Internationale , teruggehaald 25 mei 2013
 57. ^ "Agora: La francophonie de demain" . Ontvangen op 13 juni 2011 .
 58. ^ "Bulletin de liaison du réseau démographie" (PDF) . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 26 april 2012 . Ontvangen 14 juni 2011 .
 59. ^ (in het Frans) Le français à Abidjan: Pour une approche syntaxique du non-standaard door Katja Ploog, CNRS Editions , Parijs, 2002.
 60. ^ "L'aménagement linguistique dans le monde" . CEFAN (Chair pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, Université Laval (in het Frans). Jacques Leclerc . Ontvangen 19 mei 2013 .
 61. ^ "Annonces import export Franstalig - CECIF.com" . www.cecif.com .
 62. ^ France-Diplomatie Gearchiveerd 27 juli 2009 op de Wayback Machine "Bovendien leidt de demografische groei van de landen op het zuidelijk halfrond ons ertoe te anticiperen op een nieuwe toename van het totale aantal Franstaligen."
 63. ^ (in het Frans) "Le français, langue en évolution. Dans beaucoup de pays francophones, surtout sur le continent africain, une proportie importante de la populatie ne parle pas couramment le français (même s'il est souvent la langue officielle du pays) Wat betekent dit voor wat betreft de nieuwe generaties van de nieuwe generaties, de nombre de francophones augmente: op estime qu'en 2015, ceux-ci seront deux fois plus nombreux qu'aujourd'hui. "
 64. ^ (in het Frans) c) Le sabir franco-africain : "C'est la variété du français la plus fluctuante Le sabir franco-africain est instable ettérogène sous toutes ses formes. Il existe des éénoncés où les mots son mait franle ordre reste celui de la langue africaine. En somme, autant les langues africaines sont envahies par les structuren en les mots français, autant la langue française se métamorphose en Afrique, donnant naissance à plusieurs variétés."
 65. ^ (in het Frans) République centrafricaine : Il existe une autre variété de français, beaucoup plus répandue et plus permissive: le français local. C'est un français très influencé par les langues centrafricaines, surtout par le sango. Cette variété est parlée par les classes non-instruites, qui n'ont pu terminer leur scolarité. Ils utilisent ce qu'ils connaisst du français avec des emprunts massifs aux langues locales. Cette variété des problèmes de compréhension avec les francophones des autres pays, car les interferences linguistiques, d'ordre lexical et sémantique, sont très importantes. ( Een voorbeeld van een variëteit aan Afrikaans Frans die moeilijk te begrijpen is voor Franstaligen in Europa ).
 66. ^ "Wat zijn de grootste Franstalige steden ter wereld?" . Toerist Maker . Ontvangen 6 oktober 2016 .
 67. ^ "Gedetailleerde moedertaal (186), kennis van officiële talen (5), leeftijdsgroepen (17A) en geslacht (3) (2006 Census)" . 2.statkan.ca. 7 december 2010 . Ontvangen 22 februari 2011 .
 68. ^ "Taalgebruik in de Verenigde Staten: 2011, American Community Survey Reports, Camille Ryan, uitgegeven in augustus 2013" (PDF) . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 5 februari 2016 . Ontvangen 18 februari 2018 .
 69. ^ US Census Bureau, Census 2000 Samenvatting Bestand 3 Gearchiveerd 12 februari 2020 op archive.today - Taal thuis gesproken: 2000.
 70. ^ Ammon, Ulrich; Internationale Sociologische Vereniging (1989). Status en functie van talen en taalvariëteiten . Walter de Gruyter. blz. 306-08. ISBN 978-0-89925-356-5. Ontvangen 14 november 2011 .
 71. ^ Ministère de l'Education nationale
 72. ^ "Guyana - Wereldreisgids" .
 73. ^ "Saint-Pierre en Miquelon" . CIA World Factbook .
 74. ^ Ramamoorthy, L (2004). "MEERTALIGHEID EN TWEEDE TAALVERWERVING EN LEREN IN PONDICHERRY" . Taal in Indië . 4 . Ontvangen 2 februari 2004 .
 75. ^ Richardson, Michael (16 oktober 1993). "Frans daalt in Indochina, als Engels Booms" . International Herald Tribune . Ontvangen 18 november 2018 .
 76. ^ zegt, Aly Chiman (1 februari 2007). "De rol van het Engels in Vietnam's Foreign Language Policy: A Brief History" . www.wereldwijd.rs .
 77. ^ "84 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS" (PDF) . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 5 juni 2017.
 78. ^ Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL.M. "Artikel 11 van de Libanese grondwet" . Server.unibe.ch . Ontvangen 17 januari 2013 .
 79. ^ OIF 2014 , p. 217.
 80. ^ OIF 2014 , p. 218.
 81. ^ OIF 2014 , p. 358.
 82. ^ "Hoe Qatar een Franstalig land werd" .
 83. ^ Draaisma, Muriel (26 november 2016). "La Francophonie verleent de status van waarnemer aan Ontario" . CBC-nieuws . Ontvangen 11 juli 2017 .
 84. ^ "Griekenland sluit zich aan bij internationaal Franstalig lichaam" . EURACTIV.com . 29-11-2004 . Ontvangen 11 juli 2017 .
 85. ^ INSEE , Regering van Frankrijk . "P9-1 - Population de 14 ans et plus selon la connaissance du français, le sexe, par commune, "zone" et par Province de résidence" (XLS) (in het Frans) . Ontvangen 3 oktober 2009 .
 86. ^ een b Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). "Recensement 2017 - Données détaillées Langues" . Ontvangen 7 april 2019 .
 87. ^ een b STSEE. "Les premiers résultats du recensement de la populatie 2018 - Principaux_tableaux_population_2018" (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel (ODS) op 8 juni 2019 . Ontvangen 7 april 2019 .
 88. ^ Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). "Recensement 2007 - Données détaillées Langues" . Ontvangen 7 april 2019 .
 89. ^ INSEE , Regering van Frankrijk . "Tableau Pop_06_1: Bevolking selon le sexe, la connaissance du français et l'âge décennal" (in het Frans). Gearchiveerd van het origineel (XLS) op 4 juni 2011 . Ontvangen 3 oktober 2009 .
 90. ^ Semple, Kirk (30 januari 2014). "Een grote pleitbezorger van het Frans in de scholen van New York: Frankrijk" . nytimes.com .
 91. ^ Gobry, Pascal Emmanuel. "Wil je de taal van de toekomst kennen? De gegevens suggereren dat het... Frans zou kunnen zijn" . Forbes .
 92. ^ "Focus - EU na Brexit: zal de Franse taal een comeback maken?" . Frankrijk 24 . 17 oktober 2019.
 93. ^ Kai Chan, Distinguished Fellow, INSEAD Innovation and Policy Initiative, "Dit zijn de machtigste talen ter wereld" , World Economic Forum , december 2016
 94. ^ Rodney Ball, Dawn Marley, de Franstalige wereld: een praktische inleiding tot sociolinguïstische kwesties , Taylor & Francis, 2016, pagina 6
 95. ^ Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken. "Frankrijk-Diplomatie" . Frankrijk Diplomatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling .
 96. ^ Gobry, Pascal-Emmanuel (21 maart 2014). "Wil je de taal van de toekomst kennen? De gegevens suggereren dat het... Frans zou kunnen zijn" . Forbes . Ontvangen 18 november 2018 .
 97. ^ Over het taalkundige ontwerp van multinationale rechtbanken - The French Capture, gepubliceerd in 14 INT'L J. CONST. L. (2016), Mathilde Cohen
 98. ^ a b c d De 10 meest invloedrijke talen ter wereld , George Werber, 1997, Language Today , teruggevonden op scribd.com
 99. ^ Burns, Judith (22 juni 2014). "Vreemde talen 'tekort' voor het bedrijfsleven, zegt CBI" . BBC-nieuws . Ontvangen 18 november 2018 .
 100. ^ Johnson (9 december 2017). "Johnson: Wat is een vreemde taal waard?" . De econoom . Ontvangen 9 december 2017 .
 101. ^ "De bijdrage van morfologisch bewustzijn aan de spelling van morfemen en morfologisch complexe woorden in het Frans" . rdcu.be . Ontvangen 30 juli 2017 .
 102. ^ Brissaud, Catharina; Chevrot, Jean-Pierre (2011). "De late verwerving van een grote moeilijkheid van de Franse inflectionele spelling: de homofone / E / verbale uitgangen" (PDF) . Systeemonderzoek schrijven . 3 (2): 129–44. doi : 10.1093/wsr/wsr003 . S2CID  15072817 .
 103. ^ (in het Frans) Fonétik.fr voorstel voor een schrijfsysteem .
 104. ^ (in het Frans) Ortofasil schrijfsysteem voorstel .
 105. ^ (in het Frans) Alfograf schrijfsysteem voorstel .
 106. ^ (in het Frans) Ortograf.net voorstel voor schrijfsysteem .
 107. ^ "Einde van de circumflex? Veranderingen in de Franse spelling zorgen voor opschudding" . BBC-nieuws . 5 februari 2016 . Ontvangen 30 juli 2017 .
 108. ^ Caffarel, Alice; Martin, Jr; Matthiessen, Christian MIM Taaltypologie: een functioneel perspectief . Amsterdam/Philadelphia: Uitgeverij John Benjamins.
 109. ^ a b Walter & Walter 1998.
 110. ^ metrowebukmetro (1 oktober 2012). "Frans vechten franglais met alternatieven voor Engelse technologietermen" . Metronieuws .
 111. ^ Pei, Mario (1949). Verhaal van taal . ISBN 978-0-397-00400-3.
 112. ^ Brincat (2005)
 113. ^ Ethnologue-rapport voor taalcode: ita (Italië) - Gordon, Raymond G., Jr. (red.), 2005. Ethnologue: Languages ​​of the World, vijftiende editie. Dallas, Texas: SIL International. Online versie
 114. ^ Einhorn, E. (1974). Oud Frans: een beknopt handboek . Cambridge: Cambridge University Press. blz. 110. ISBN 978-0-521-09838-0.
 115. ^ a b Jean-Pierre Martin, Beschrijving lexicale du français parlé en Vallée d'Aoste , ed. Musumeci, Quart , 1984.
 116. ^ "Septante, octante (huitante), nonante" . langue-fr.net (in het Frans).. Zie ook het Engelstalige Wikipedia-artikel over de Welshe taal , met name de sectie "Telsysteem" en de opmerking over de invloed van het Keltisch in het Franse telsysteem.
 117. ^ "Questions de langue: Nombres (écriture, lezing, akkoord)" (in het Frans). Académie française . Gearchiveerd van het origineel op 1 januari 2015 . Ontvangen 15 november 2015 .

 • Marc Fumaroli (2011). Toen de wereld Frans sprak . Vertaald door Richard Howard. ISBN 978-1-59017-375-6.
 • Nadeau, Jean-Benoît en Julie Barlow (2006). Het verhaal van het Frans . (Eerste Amerikaanse red.) New York: St. Martin's Press. ISBN  0-312-34183-0 .
 • Ursula Reutner (2017). Manuel des francophonies . Berlijn/Boston: de Gruyter. ISBN  978-3-11-034670-1 .

organisaties

Cursussen en tutorials

Online woordenboeken

Grammatica

Werkwoorden

Woordenschat

 • Swadesh-lijst in het Engels en Frans

Cijfers

Boeken

Lidwoord